Jumat, 05 Februari 2016

11.4.1. Bend

Cara kerja dari efek bend adalah mengambil sebuah path dengan cara menambahkan path baru pada suatu object, kemudian membengkokkan bagian tengah object dengan control path. Control path dibuat secara otomatis, path yang dibengkokan diambil dari style path asli.

Cara menggunakan
Pilih object, klik Path => Path Effect Editor... atau tekan Shift+Ctrl+7, pilih submenu Bend,  klik ikon Add, arahkan kursor pada ikon Edit on-canvas di sebelah kanan Bend path, maka akan muncul path baru berwarna hijau dengan posisi horizontal di tengah object.

Path tersebut dapat digunakan untuk membengkokkan object secara lentur dengan menyeret ke arah atas atau bawah. Path atau jalur tersebut dapat dimodifikasi seperti menggunakan Node Tool, node baru pada path juga dapat ditambahkan.


-
Miscellaneous Path Commands

Tidak ada komentar:

Posting Komentar